Menu

Content

Breadcrumb

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż i uruchomienie pieców termoolejowych, komory garowniczej, miesiarki do ciasta oraz fermentora - w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

 

 

 

 

 

Łomża, dnia 06.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie pieców termoolejowych, komory garowniczej, miesiarki do ciasta oraz fermentora - w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

 

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 16.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.okruszek.eu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa, montaż i uruchomienie pieców termoolejowych, komory garowniczej, miesiarki do ciasta oraz fermentora.

II.2. Rodzaj zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie linii

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie:  

1.    Piece  termoolejowe wsadowe z kompletnym osprzętem 9-pólkowy o wymiarach półki 1900x 2400 wys. 230, o powierzchni wypieku 38,8 m2 każdy – szt. 2,  wraz z kotłami grzewczymi, kompletna instalacją kominową i odzyskiem ciepła, z systemem automatycznego załadunku i rozładunku -  na który składają się: aparat załadowczy, odkurzacz, automatyczne sterowanie, stacja dokująca, system ściągania kęsów desek garowniczych, stół zraszający, taśma transportowa gotowego pieczywa, spirala odbiorcza ze stołem, liczarka, wózki na poprzeczne aparaty szt.12, poprzeczne aparaty załadowcze szt. 108,

2.    Komora garownicza –przelotowa o wym. 1960x4500 – szt.3 z instalacją kominową doprowadzająco parę odzysku ciepła z pieców

3.    Miesiarka do ciasta o pojemności 340 l z dzieżą wyjezdną – szt. 1, dostosowana do wywrotnicy

4.    Fermentor do podmłody  o pojemności 1000 l,  dwupłaszczowy z automatycznym sterowaniem - szt. 1, ze zbiornikiem magazynującym

OFERTA CENOWA POWINNA ZAWIERAĆ KOSZTY MONTAŻU I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

 II.4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 31.10.2014.

INFORMACJE

III. Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis warunków udziału i sposób potwierdzania spełnienia tych warunków w postępowaniu zawarty jest w z zaproszeniu do składania ofert.

IV.Kryteria oceny ofert:: cena – 100%

VI.Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3

VII. Termin składania ofert: 12.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża

VIII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

 

Kontakt z nami

ul. Poznańska 162, 18-400 Łomża

Dział sprzedaży i faktur      tel.: 86 212 55 19

                                           kom.: 882 607 060

fax: 86 218 03 75

CUKIERNIA      tel.: 600 480 542

PIEKARNIA MAGAZYN      tel. 600 422 157

Logowanie or Rejestracja

fb iconLogowanie z Facebook