Menu

Content

Breadcrumb

Zawiadomienie o wyborze oferenta w celu realizacji zamówienia na: Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji ciasta drożdżowego w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

Zawiadomienie o wyborze oferenta w celu realizacji zamówienia na:

Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji ciasta drożdżowego w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu 7 maja 2014 r. do trzech Wykonawców.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15 maja 2014 r., do godz.: 16.00 złożono 3 oferty.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1)MIRON Michał Walczak ul. Obornicka 22/7, 51-113 Wrocław NIP 895-160-21-74

oferowana cena: 1 160 000 zł (brutto), 1 426 800 zł (netto)

2. Beata Lemańska Usługi Marketingowe ul. Balbinki 2/15, 02-495 Warszawa NIP 892-117-02-73

oferowana cena: 1 190 000 zł (brutto), 1 463 700 zł (netto)

3. CREAM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 40-706 Katowice NIP 647-183-89-41

oferowana cena: 1 140 000 zł (brutto), 1 402 200 zł (netto)

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 22 maja 2014 r. analizy ofert wyłoniono Firmę:

Nazwa: CREAM Sp. z o.o.

adres siedziby Wykonawcy: ul. Kolejowa 17, 40-706 Katowice

NIP: 647-183-89-41

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto:

1 140 000 zł netto, 1 402 200 zł brutto,

której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę.

Kontakt z nami

ul. Poznańska 162, 18-400 Łomża

Dział sprzedaży i faktur      tel.: 86 212 55 19

                                           kom.: 882 607 060

fax: 86 218 03 75

CUKIERNIA      tel.: 600 480 542

PIEKARNIA MAGAZYN      tel. 600 422 157

Logowanie or Rejestracja

fb iconLogowanie z Facebook