Menu

Content

Breadcrumb

Zawiadomienie o wyborze oferenta: Budowa budynku murowanego ...

Zawiadomienie o wyborze oferenta w celu realizacji zamówienia na:

budowa budynku murowanego 2-kondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 1 512,88 m2 (bez części socjalnej, szatni i biura znajdującego na I piętrze budynku), na nieruchomości położonej w Łomży, działka ewidencyjna nr 40208/3 zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, zatwierdzonych pozwoleniem na budowę nr 309/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu 1 kwietnia 2013 r. do trzech Wykonawców.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r., do godz.: 16.00 złożono dwie oferty.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. MUCHARSKI DARIUSZ J.M. KOMANDOR Autoryzowany Przedstawiciel

ul. Korczaka 52, 18-400 Łomża, tel/fax: (86) 216 48 88

oferowana cena: 3 444 000,00 zł. (brutto), 2 800 000,00 zł (netto), w załączeniu oferta.

2. Nova Dach Sp. z o.o. Al. 1000-lecia P.P. 10A lok.3 15-111 Białystok tel/fax: 85 742 59 21, 85 744 38 10, 

oferowana cena: 3 726 900,00 zł. (brutto), 3 030 000,00 zł (netto), w załączeniu oferta.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 6 maja 2013 r. analizy ofert wyłoniono Firmę:

Nazwa: MUCHARSKI DARIUSZ J.M. KOMANDOR Autoryzowany Przedstawiciel

adres siedziby Wykonawcy: ul. Korczaka 52, 18-400 Łomża

NIP: 718-10-08-634

REGON: 450103131

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto:

2 800 000 zł netto, 3 444 000 zł brutto,

której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę.

Kontakt z nami

ul. Poznańska 162, 18-400 Łomża

Dział sprzedaży i faktur      tel.: 86 212 55 19

                                           kom.: 882 607 060

fax: 86 218 03 75

CUKIERNIA      tel.: 600 480 542

PIEKARNIA MAGAZYN      tel. 600 422 157

Logowanie or Rejestracja

fb iconLogowanie z Facebook